Thursday, January 15, 2015

JANJIKU sebagai seorang PANDU

TRISATYA

Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh :

Menjalankan kewajibanku kepada Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila.

Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat.

Menepati Dasa Dharma.


Sebuah janji suci yang telah kuucapkan tatkala aku meninggalkan masa dimana aku harus meninggalkan sebuah golongan usia pendidikan dalam Gerakan Pramuka. Janji yang tak lebih dari tiga baris, yang akan menjadi sebuah dasar bagi kehormatanku sebagai seorang Pramuka pandu Indonesia. Janji yang sangat sulit unutk dijalankan sepenuhnya dengan hati sukarela. Akan tetapi apalagi yang dapat aku perbuat guna menunjukaan sebagaimana sebuah kehormatan bagiku, iya itulah aku.

By, Nandika Sutjipto, S

No comments:

Post a Comment